Buy Now

Showing all 4 results

Problemet er, mens disse stoffene var effektive for kreftpasienter, det hjalp dem ikke i det hele tatt i normale friske individer eller de med MRSA infeksjon. Disse stoffene er nå i hendene på apotek norge millioner av mennesker, og deres effekt er allment avhørt. Det er mange mulige forklaringer på svikt av den lokale legen og de andre legene rundt meg, og for mangel på suksess som fulgte.